Zenith Research

Live ROI ResearchConversion funnel

De Live ROI positionering van Zenith zorgt ervoor dat we onze klanten een sterke bewijsvoering willen bieden ten aanzien van het effect van hun geïnvesteerde marketing-/communicatie-euro.

Geen onderzoeksresultaten maar insights!

Om deze bewijsvoering te bieden beschikt de onderzoeksafdeling van Zenith over een breed scala aan tools die communicatie-effecten inzichtelijk maken. Deze tools worden veelvuldig ingezet om niet alleen het effect van marketinginspanningen te meten; maar ook om de toekomstige
inzet te optimaliseren. In de onderzoeken die worden uitgevoerd ligt de nadruk niet zozeer op het onderzoeksresultaat maar op de directe vertaalslag naar het strategische- en/of tactische planningsproces. Bij elke analyse wordt de verantwoordelijke communicatiestrateeg betrokken en daardoor bieden we onze klanten geen onderzoeksgegevens maar direct relevante insights.

Het Live ROI research proces van Zenith is gebouwd op drie pijlers:

Active Understanding

De research diensten beperken zich niet tot het evalueren van gevoerde marketing/communicatie. Ook in het voortraject bieden Target audiencesonze Live ROI diensten toegevoegde waarde. Wanneer het mediaplan nog in de stijgers staat, zorgt een ‘Boudoir’ live doelgroepanalyse ervoor dat we precies weten wat uw doelgroep beweegt, waar die zich beweegt en welk mediaconsumptiegedrag wordt vertoont.

Dynamic Engagement

In de Dynamic Engagement fase wordt het mediaplan geoptimaliseerd op basis van onder andere Touchpoints onderzoek Creatief materiaal testennaar uw specifieke categorie. Gedurende de mediaplanningsfase wordt het creatieve materiaal afgestemd op het plan. Het gebeurt nog (te) vaak dat het creatieve materiaal op basis van een goed onderbuik gevoel wordt ingezet. Ervaring leert dat het uitvoeren van een relatief kosten-efficiënte pre-test ervoor kan zorgen – dat door middel van een kleine aanpassing – communicatie een stuk effectiever wordt. Met andere woorden: 1% van het communicatiebudget naar een pre-test, zorgt ervoor dat de overige 99% effectiever wordt ingezet.

Real Time Performance

Om de daadwerkelijke ROI op de belangrijkste KPI’s van uw klanten in te kaart brengen, bieden we te allen tijde een tailor made communicatie-effect onderzoek oplossing. De campagne is hierbij altijd leading in de onderzoeksopzet. Ook zal de campagneopzet bepalend zijn voor de mogelijke optimalisatiemogelijkheden.

Heel graag vertellen onze research specialisten u meer over de mogelijkheden om ook uw communicatie te optimaliseren.
Delen: